BiH

Šef ureda za borbu protiv korupcije: “Korupcija je visoko zastupljena u državnim institucijama, dolazak Larsona dao nam je vjetar u leđa, očekujte optužnice i poznata imena”

“Ured je u toku 2020. godine zaprimio ukupno 425 prijava korupcije i drugih nepravilnosti, što je 12,5 posto više u odnosu na 2019. godinu”, kaže Kafedžić.

Erduan Kafedžić - Slobodna-bosna.ba

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo ima pune ruke posla, a kako je u razgovoru za “Slobodnu Bosnu” kazao prvi čovjek Ureda Erduan Kafedžić, raste broj prijava korupcije te ekspertski izvještaji govore da je korupcija visoko zastupljena u državnim institucijama.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom ima jedan od težih zadataka u Kantonu Sarajevo, možda i državi. Koliko je korupcija zastupljena u državnim institucijama? Gdje najviše?

– Upravo tako, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo ima težak zadatak. Rastu očekivanja od javnosti, a ujedno i odgovornost. Skupština i Vlada Kantona Sarajevo sve više angažuju Ured za realizaciju složenih zadataka. Kontinuirano raste broj prijava, samo od 1. januara 2021. do 13. januara 2021. smo zaprimili 36 novih prijava. Djelokrug rada Ureda je specifičan i pun izazova. Borba protiv korupcije traži hrabrost, posvećenost i istrajnost, podređivanje privatnog interesa javnom i spremnost na pritiske različitih vrsta. Stepen prisustva korupcije u državnim institucijama je teško egzaktno utvrditi, ali nema sumnje da je taj stepen znatno viši od prihvatljivog u jednom društvu, a posebno u društvu koje nastoji uvesti i implementirati trendove europske antikoruptivne kulture i prakse. Informacije koje dobijamo po osnovu prijava korupcije i izvještaja relevantnih domaćih i međunarodnih institucija i eksperata, govore da je korupcija visoko zastupljena u državnim institucijama. Ako uzmemo prijave korupcije koje zaprima Ured, kao relevantan indikator, postupci zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, sa svim prisutnim koruptivnim rizicima (netransparentnost postupaka, nepotizam, kronizam, klijentelizam, stranačko zapošljavanje, sukob interesa i druge moguće vrste zloupotreba u ovim postupcima), oblast su u kojoj postoji visok stepen korupcije.

Koliko je Ured u prošloj godini podnio prijava pravosudnim institucijama ili policijskim agencijama te da li su one dobile epilog, kao što je podizanja optužnica ili istraga?

– Ured je u toku 2020. godine zaprimio ukupno 425 prijava korupcije i drugih nepravilnosti, što je 12,5 posto više u odnosu na 2019. godinu. Nadležnim tužilaštvima smo podnijeli 81 prijavu, a nadležnim policijskim organima 54 prijave. Prema podacima kojima Ured raspolaže, a redovno komuniciramo s nadležnim tužilaštvima, predmeti po prijavama Ureda se nalaze u različitim fazama postupka. Neke su u fazi predistražnih i istražnih radnji, neki su rezultirali optužnicama, dok su neki već imali svoj sudski epilog.

STRANAČKO ZAPOŠLJAVANJE, NEPOTIZAM I KRONIZAM

Koliko se optužnica može očekivati u skorijem periodu i da li će među njima biti i poznatih imena?

– Podizanje optužnica je u nadležnosti tužilaštava kao samostalnih i nezavisnih organa koji provode istražne radnje i vrše gonjenje potencijalnih počinilaca krivičnih djela. Ured će usko sarađivati s tužilaštvima u svim pitanjima i predmetima kada to od nas tužilaštva zatraže. Nažalost, možemo očekivati i poznata imena.

Nedavno je predstavljena i Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, šta je ona pokazala i kakav je odjek imala u javnosti?

– Analiza je pokazala određene manjkavosti sistema borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo i prijedlog pravnih rješenja, čijim bi se donošenjem značajno ojačao antikoruptivni odgovor Kantona Sarajevo. Najznačajniji zaključci Analize sadržani su u potrebi pravnog normiranja i uspostavljanja provodivog sistema otkrivanja i sankcioniranja sukoba interesa nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, uspostavi zakonske zaštite prijavitelja korupcije (zviždača – uzbunjivača), donošenju propisa o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo i propisa kojima se na jedan potpuno drugi način uređuje dodjela sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima iz budžeta Kantona Sarajevo. Vezano za sve navedeno, Ured u Analizi predlaže donošenje:

Zakona o prevenciji i borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo,
Zakona o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja u Kantonu Sarajevo i
Novog propisa o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima iz budžeta Kantona Sarajevo.
Krucijalni rezultat Analiza bi postigla kada bi se spomenuti propisi donijeli. Analiza je imala značajan odjek u javnosti i pokazala se kao odličan preventivni i korektivni mehanizam. Uskoro slijedi nova analiza, prikazat ćemo nove podatke i informacije. Redovno pratimo stanje po sektorima i oblastima, a javnost će biti upoznata da li se dešavaju pozitivne promjene. Naše buduće analize svakako će pokazati kakav su društveni efekt proizvele naše aktivnosti i inicijative te da li se opšte stanje popravlja kada su u pitanju prevencija i borba protiv korupcije.

Šta možete reći o stranačkom zapošljavanju, koje je široko rasprostranjeno? Imate li neke pokazatelje?

– Stranačko zapošljavanje, nepotizam i kronizam predstavljaju sofisticirane oblike političke korupcije kod kojih korupcijska transakcija nije vidljiva i kojima se mora odlučno suprotstaviti. Stranačko zapošljavanje u javnom sektoru, posebno u organima državne službe, dovodi do narušavanja principa profesionalne nepristrasnosti i političke nezavisnosti kao osnovnih principa djelovanja i rada organa državne službe. Provođenjem naših nadležnosti došli smo do frapantnih podataka o zapošljavanju značajnog broja državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo protivno pozitivnim pravnim propisima koji vrijede u ovoj oblasti, što se, također, odnosi na ostale institucije javnog sektora. Politizacija državne uprave i javnog sektora u cjelini ima za posljedicu urušavanje javnog sektora, a prvenstveni razlog urušavanja je favoriziranje poslušnih i podobnih umjesto stručnih i sposobnih kadrova. Donošenje Zakona o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja u Kantonu Sarajevo značajno bi doprinijelo prevenciji i smanjenju diskriminacije i favorizma u postupcima zapošljavanja u javnom sektoru. Najveći broj prijava koje zaprimamo upravo se odnosi na neregularnosti u procesu zapošljavanja (33% prijava), uključujući i stranačko zapošljavanje, a što ukazuje da je korupcija u zapošljavanju jedan od najvećih problema.

Da li je korupcija u porastu u procesu javnih nabavki i koliko imate takvih evidentiranih slučajeva?

– Javne nabavke su aktivnost s visokim stepenom koruptivnih rizika. Ovo iz razloga što su javne nabavke aktivnost za koju se izdvajaju velika budžetska sredstava te su iste poligon susreta i interakcije vlasti i realnog sektora. Ured je u 2020. godini zaprimio 27 prijava koje se tiču zloupotreba u javnim nabavkama. U svrhu prevencije i otkrivanja koruptivnih aktivnosti u javnim nabavkama, Ured je u toku 2020. godine prikupljao podatke o javnim nabavkama koje provode institucije javnog sektora KS. Za 24 postupka, izabrana metodom slučajnog uzorka, Ured je zatražio dostavljanje cjelokupne dokumentacije, koju je analizirao, te o utvrđenim nepravilnostima zatražio od Agencije za javne nabavke BiH monitoring nad ovim nabavkama. Agencija je obavijestila Ured da je, zbog sumnje u povrede Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavila dokumentaciju za pet postupaka na postupanje Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo. U još četiri javne nabavke po prijavama Ureda već postupa Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Analizirani postupci javne nabavke, prijave koje zaprimamo, govore da postoji korupcija u javnim nabavkama. Počevši od 1. januara 2021. godine, u Kantonu Sarajevo uspostavljen je sistem dvojne kontrole javnih nabavki, koju će provoditi Ured. Ova kontrola za svrhu ima prevenciju i otkrivanje koruptivnih aktivnosti u javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo.

Oči javnosti posebno su usmjerene ka Uredu od dolaska bivšeg američkog tužioca Erica Larsona. Koliko Vam znači pomoć Larsona u radu?

– Činjenica je da je dolazak gospodina Erica Larsona izazvao značajnu pažnju cjelokupne bosanskohercegovačke javnosti, uključujući i medijsku pažnju. Njegov dolazak vidimo kao dodatni vjetar u leđa radu Ureda i provođenju antikorupcijskih aktivnosti koje Ured vrši. Profesionalni i stručni kvaliteti gospodina Larsona značajno doprinose kvalitetu rada Ureda i njegova pomoć mnogo nam znači. Koristim ovu priliku da još jednom zahvalim Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji na pomoći i podršci koju nam pružaju kroz cio period našeg postojanja.

Šta se poboljšalo njegovim dolaskom?

– Sama činjenica dolaska gospodina Larsona u Ured djeluje pozitivno na brendiranje i prepoznavanje Ureda kao organa koji pokazuje visok stepen odlučnosti i uspješnosti u prevenciji i borbi protiv korupcije. Također, njegovo prisustvo značajno pospješuje komunikaciju Ureda s drugim institucijama. Potrebno je istaći da je posao gospodina Larsona, u okviru Ureda, više savjetodavnog nego operativnog karaktera. Ovaj posao uključuje širok opseg funkcija, kao što su strateško savjetovanje o sistemskim reformama, donacijama opreme, obukama, mentorstvo, te pružanje stručne podrške na domaćem i međunarodnom planu. Gospodin Larson je fokusiran na kreiranje sistemskih rješenja koja znače prevenciju, suzbijanje i otkrivanje manifestovane korupcije.

BORBA PROTIV KORUPCIJE TRAŽI USTRAJNOST I PUNI ANGAŽMAN

Jesu li tokom Vašeg rada političari na bilo koji način pokušali spriječiti Ured da podatke objavi javno?

– Ured nekada vidim kao neuralgičnu tačku i svjestan sam da smetamo mnogima. Kod svake naše aktivnosti koja u sebi sadrži i javnu objavu podataka, javljaju se određeni pritisci na Ured. Ovi pritisci se odnose na objavu podataka o imovini nosilaca javnih funkcija i njihovih bliskih srodnika i zakonitost objave ovih podataka. Pored pritisaka i otpora, Ured uspješno provodi ovaj zakon, prikuplja podatke o imovini koje objavljuje na web platformi www.anticorrupiks.com, vrši provjeru podataka, prekršajno kažnjava nosioce koji ne postupe po zakonu i vrši druge nadležnosti na provedbi ovog bitnog propisa. Također, objavljujemo podatke o svim zaposlenim (plate) i imenovanim licima (naknade) u javnom sektoru te o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo.

Pred Vama je još puno posla, ali vjerujemo da postoje i prioriteti, možete li nam otkriti koji su?

– Borba protiv korupcije, zbog svoje važnosti, podrazumijeva puno posla, ustrajnost i puni angažman, jer samo tako može dati željene rezultate. Budući fokus pažnje aktivnosti Ureda, pored redovnih nadležnosti, je uspostava funkcionalnog sistema evidentiranja i kontrole javnih nabavki koji provode institucije javnog sektora Kantona Sarajevo te uspostavu sistema kontrole i transparentnosti kod dodjele novčanih sredstava prilikom finansiranja programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, grantova i poticaja, kao i prilikom dodjele koncesija. Uz pomoć Misije OSCE-a u BiH, razvili smo napredna informatička rješenja u oblasti javnih nabavki u Kantonu Sarajevo koja će povećati nivo transparentnosti, zakonitosti, svrsishodnosti te kontrole u ovoj oblasti. Borba protiv korupcija u zdravstvu, zapošljavanju i izdavanju građevinskih dozvola i neplanske gradnje obilježit će naš rad u 2021. godini. Također, uskoro krećemo s korištenjem sofisticiranog analitičkog softvera koji smo dobili od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u cilju prevencije i otkrivanja različitih oblika korupcije.

Razgovarala: Elvira Kokor


Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh