ODGOVORNOST! - #ostanikuci - #ostanidoma
BiH

Šta poslodavci očekuju od Vlasti?

Saopćenje za medije…

UPFBIH - Poslovne novine

Nakon javne rasprave koja je provedena na teritoriju FBiH i u kojoj je učestvovalo preko 20 000 poslodavca, članica Udruženja poslodavaca FBiH, Izvršni odbor Udruženja poslodavaca u FBiH je na svojoj sjednici koja je održana 30.08.2018. godine usvojio tekst obraćanja političkim strankama “Šta poslodavci očekuju od Vlasti“.

Tekst “Šta poslodavci očekuju od Vlasti” Vam dostavljamo u prilogu ovog dopisa, a prijedloge zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca u FBiH možete preuzeti na sljedećem linku http://www.upfbih.ba/sta-poslodavci-ocekuju-od-vlasti-.

Predložena rješenja UPFBIH imaju za cilj rasterećenje privrede, unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje članica UPFBiH, povećanje zaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura, ravnopravan tretman privatnog/realnog sektora u odnosu na javni, jačanje socijalnog dijaloga te intenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta.

Molimo Vas da podržite naše prijedloge, te da Vaše odgovore na naše prijedloge dostavite prije završetka predizborne kampanje. Na taj način građani u BiH će zaključiti kakav stav Vaša politička stranka ima prema rješavanju ekonomskih problema i podizanju životnog standarda građana.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Mladen Pandurević, s.r.

ŠTA POSLODAVCI OČEKUJU OD VLASTI?

Poslodavci FBiH od zakonodavne i izvršne vlasti traže usvajanje ponuđenih Rješenja koja se ogledaju u sljedećem:

1. PDV

– Pomjeranje roka plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu za predhodni mjesec; – Plaćanje PDV-a po naplati fakturi za obrtnike i mala poduzeća; – Ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena; – Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u;
a) uvođenje obaveza plaćanja PDV-a stranim prevoznicima za usluge prevoza
putnika; b) uspostavljanje principa uzajamnosti povrata PDV-a, odnosno stvaranje pravnog
okvira za zaključivanje bilateralnih sporazuma sa drugim državama;

2. RASTEREĆENJE PRIVREDE NA SVIM NIVOIMA

– smanjenje parafiskalnih nameta, – sprječavanje uvođenja novih nameta, – smanjenje opterećenja cijene rada, – uvođenje poreznih olakšica, – smanjenje broja i visine naknade za administrativne takse,

3. POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA

– Izmjena Zakona o javnim nabavkama – Donošenje Odluke vezano za izvozne takse za trupce i poluproizvode od drveta, – Izmjena Zakona PIO/MIO (mogućnost zasnivanja radnog odnosa za osobe koje su
ostvarile uslove za penziju) – Pojednostavljenje i ubrzavanje administrativnih procedura; – Ubrzavanje sudskih postupaka; – Donošenje Zakona o poticajima.

4. OMOGUĆAVANJE SOCIJALNIM PARTNERIMA DA NA SVIM NIVOIMA VLASTI
UČESTVUJU U IZRADI I DONOŠENJU SVIH ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJI SU OD INTRESA POSLODAVACA:

1. Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Vlade FBiH 2. Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 3. Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika doma naroda Parlamenta FBiH 4. Primjedbe u formi amandmana na Prijedlog Uredbe o procjeni uticaja propisa 5. Inicijativa za izmjene i dopune Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH 6. Zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH.

5. UNAPRIJEDITI RAD EKONOMSKO SOCIJALNIH VIJEĆA NA SVIM NIVOIMA I FORMIRATI NOVA

6. HITNO USVAJANJE 5. ZAKONA PRIJEDLOGA UPFBIH

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji,
osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima – Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom

7. USVAJANJE 19. ZAKONA KOJE JE PRIPREMILO UPFBIH

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 2. Zakon o finansijskom poslovanju 3. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i
zapošljavanju osoba sa invaliditetom 4. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima 5. Zakon o registraciji privrednih društava 6. Zakon o stečaju 7. Zakon o zaštiti na radu 8. Zakon o štrajku 9. Zakon o mirnom rješavanju sporova 10. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 11. Zakon o porezu na dohodak 12. Zakon o doprinosima 13. Zakon o porezu na dobit 14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji
15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima 16. Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prometu 17. Zakon o racunovodtvu i reviziji 18. Zakon o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi 19. Zakon o ESV-u.

8. OTPOČINJANJE RADA NA UVOĐENJU FISKLANE DEVALVACIJE


Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
loading...
Loading..
Na vrh